Cenník je neoddeliteľnou súčasťou VOP.
Cenník je platný od 1.1.2022